Přednášky v Baťově vile

31.03.2015 16:17

Zajímavosti z Baťovy vily můžete sledovat na facebookové adrese www.facebook.com/batovavila

Přednášky, které se tam konají a také komorní koncerty můžete navštívit za nízké vstupné.

 

Nová přednáška

 

přednáší: Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., Egyptologický ústav Praha

       „Od stupňovité k Velké pyramidě.  Nejnovější archeologické výzkumu přinášejí zajímavé a mnohdy překvapivé poznatky týkající se vývoje královské hrobky ve starém Egyptě ve 3. tisíciletí př. Kr. Navzdory těmto novým poznatkům zůstává kolem egyptských pyramid řada dosud nezodpovězených otázek.“

 

Termín: 10. dubna 2018 od 18:00

Cena vstupenky: 65,- Kč

 

Rezervace vstupenky nutná! sekretariat@batova-vila.cz nebo 577 219 083.

 

 

 

Vážení přátelé, 

 

Poznejte Tomáše Baťu nejen jako geniálního podnikatele, filozofa, učitele, politika, stavitele a průkopníka, ale také jako obyčejného kluka, který dokázal svůj americký sen žít na Moravě a pro svůj sen dokázal nadchnout další desetitisíce spolupracovníků, jimž změnil život.

 

Nadace Tomáše Bati otvírá roční kurz studia odkazu Tomáše Bati. Kurz je určen široké veřejnosti a je koncipován pro dospělé posluchače.

 

 Pozvánka kurs BAŤA.pdf (366,6 kB) 

Kurz je rozložen do deseti seminářů a je zakončen certifikátem o absolvování. Seminář se koná jednou měsíčně v odpoledních hodinách – od 16.30 do 19.00 hodin. Semináře budou probíhat v reprezentativních prostorách vily Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Kapacita kurzu je omezena. Podmínkou získání certifikátu je účast nejméně na sedmi seminářích.

 

Cena jedno kurzu je 350,- Kč, v ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady na výukové materiály a občerstvení. Kurzovné je hrazeno ročně a půlročně. Celoroční kurzovné a kurzovné na první pololetí je nutné uhradit do 20. 1. 2018. Při jednorázové platbě je poskytnuta speciální cena celoročního kurzovného – 2.999,- Kč. 

Kursovné můžete uhradit prostřednictvím objednávky na e-shopu NTB:

https://bit.ly/inspiraceBata

 

sekretariat@batova-vila.cz