Informace o nás a pro vaši práci

Služba knihovny pro kursisty University třetího věku a přátele z Klubu U3V.

 

Nové počítače v knihovně:

V knihovně jsou nainstalovány nové stanice. Přihlášení je nutné, ale je jednoduché. Pouze na prohlížení například katalogu lze vybrat tlačítko, které se otevře bez nutného zalogování. Pro přihlášení je určeno tlačítko vlevo v rohu. Uživatelské jméno je ve tvaru: v_novak  a heslem je vaše rodné číslo, kde vynecháte znak /

Potom zvolte ikonku s českými windows, a to WIN10 CZ

 

O knihovně - jak je organizována univerzitní knihovna a co v ní najdeme

Na stránkách knihovny - co je na webu knihovny, jak se přihlásit ve studovně a pracovat na počítači

 

Zajímavosti pro kursy - na tomto místě shomažďujeme informace pro jednotlivá témata kursů. Najděte téma, které je vašemu kursu nejblíže a klikněte. Některá témata se týkají více kursů, některá jsou zastoupena v letošním roce naopak jen částečně nebo byla sice nabízena, avšak zatím nerealizována, lze však očekávat, že své zájemce mají a mít budou. Proto v tlačítku "zajímavosti pro kursy" vyhledejte témata, nikoli jen písmenné označení kursů.

 

 

Seminární práce

Šablona seminární práce

26.06.2012 12:01
  Šablona seminár ní práce pro Word    Šablona seminární práce pro psací stroj

Jak napsat seminární práci

25.06.2012 09:57
  Psaní seminárních prací pro Univerzitu třetího věku   Na úvod malá inspirace faktem, že psaní textu delšího, než dva odstavce, může mít, v případě vědečtějšího psaní i musí mít, strukturu. Protože někdo možná netuší, jakou, uvádím, jak jsou strukturovány odborné články nebo třeba i...

Naši uživatelé

všichni čtenáři, kteří se tiše přiznávají, že je lákají trochu zjednodušené přístupy k věcem